Geschiedenis en doelstelling van Probusclub Claercamp

Oprichting

Het initiatief om een Probusclub op te richten kwam van de heren Peter Formsma uit Dokkum en Tjeerd Boskma uit Rinsumageest, beiden Rotarylid. Een eerste informatieve bijeenkomst vond plaats op 21 september 1994. Kort daarna, tijdens de vergadering van 5 oktober werden de eerste bestuursleden benoemd. Op 3 mei 1995 werd de club onder de naam “Claercamp” geïnstalleerd bij de stichting Probus Nederland en ontving zij het certificaat van erkenning. En alhoewel aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie is de club volledig autonoom.

 

Naamgeving

De naam Probus komt van “Retired Professional and Business Men”.
“Claercamp” verwijst naar het gelijknamige cisterciënzerklooster dat rond 1165 te Rinsumageest werd gesticht. De koormonniken van het klooster hielden zich vooral bezig met het beoefenen van de godsdienst, de werkmonniken brachten het omliggende land in cultuur, legden dijken aan en vervaardigden de zgn. kloostermoppen, bakstenen gemaakt van de klei die zij nabij het klooster afgroeven. Het klooster is in zijn 400-jarig bestaan van grote betekenis geweest.

Doel

Saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een verantwoordelijke functie vervuld in de maatschappij en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Bijeenkomsten

In het begin werden de bijeenkomsten gehouden in “Het Rechthuis” in Rinsumageest, later werd verhuisd naar “Hotel Hardegarijp” in Hurdegaryp en sinds medio 2022 is “Kafee It wapen fan Fryslân” in Oentsjerk de thuisbasis. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks in de even weken.

Lid worden

Lidmaatschap komt uitsluitend op voordracht tot stand.

 

 

Het Rechthuis

 

Hotel Hardegarijp